skip to Main Content
Bent U Al Op De Hoogte Van De SLIM Subsidie

Bent u al op de hoogte van de SLIM subsidie

De arbeidsmarkt is op dit moment aan het veranderen. Naast het Corona virus komt dit doordat mensen langer moeten doorwerken of functies veranderen door technologische ontwikkelingen Voor organisaties is het belangrijk op hier op in te spelen. Dit door middel van een leven lang ontwikkeling (LLO). Hiervoor is er een subsidie voor ontwikkeld, de SLIM regeling.

De SLIM regeling kent drie doelgroepen:

 1. De MKB bedrijven:

Bij MKB bedrijven is leren en ontwikkelen minder vanzelfsprekend dan bij grotere organisaties. Het ontbreekt vaak aan tijd en geld. Of aan mogelijkheden om kennis en capaciteit op peil te houden.

 1. Grootbedrijven

Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Er is gekozen voor deze sectoren omdat leren en ontwikkelen minder aan de orde komt is.

 1. Samenwerkingsverbanden

Verschillende samenwerkingsverbanden in het mkb, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen als hoofdaanvrager worden gezien.

De SLIM subsidie is bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen. Het is niet de bedoeling dat de SLIM subsidie wordt gebruikt voor opleidingen, trainingen en cursussen.  

Er zijn drie mogelijkheden die betrekking hebben op activiteiten die je zelf start:

 • Doorlichting van je bedrijf wat leidt tot een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het vaststellen van de scholingsbehoefte;
 • Het laten opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers;
 • Het ontwikkelen van een systeem waarin werknemers zich verder kunnen ontwikkelen in hun werk, een voorbeeld hiervan is een eigen bedrijfsschool opzetten.

Verder is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor een erkende MBO opleiding. Deze is niet te verwarren met de subsidieregeling praktijkleren voor BBL trajecten in het MBO. De SLIM subsidie is juist bedoeld voor de derde leerweg, bijvoorbeeld afstandsonderwijs of een leerroute in particulier onderweg.
De SLIM subsidie dient dan wel vooraf te worden aangevraagd. De goedkeurig duurt maximaal 18 weken, maar dient de opleidingstraject wel binnen drie maanden na goedkeurig te worden gestart.

De hoogte van de subsidie bedraagt 60% van de kosten.
Voor kleine MKB bedrijven, die minder dan 50 man personeel in dienst heeft, bedraagt het percentage 80%.

Verder dient de ondergrens van de subsidieverlening € 5.000,- te zijn bij de MKB bedrijven en bij de  grootbedrijven landbouw-, horeca- en recreatiesector.
De ondergrens geldt niet voor het aanvragen van subsidies voor het derde leerweg traject.

Verder zit er per doelgroep een maximale subsidiebedrag aan gekoppeld.

 • MKB: maximaal € 24.999,-
 • Grote bedrijven uit de landbouw sector: maximaal € 20.000,-
 • Grote bedrijven uit de horeca- en recreatie sector: € 200.000,-
 • Samenwerkingsverband: € 500.000,-
 • Derde leerwegtrajecten: € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats (op basis van 40 weken)

De SLIM subsidie is jaarlijks aan te vragen.
De MKB bedrijven hebben in 2021 de mogelijkheid om de subsidie op keer momenten aan te vragen:

 • Van 2 maart tot en met 31 maart
 • Van 1 september tot en met 30 september

De grootbedrijven en samenwerkingsverbanden kunnen de subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 30 juni.
Per aanvraagtijdvak is het mogelijk dat aanvragers een keer de subsidieaanvraag indient. Nadat de indiendatum is verstreken, zal de Minister via een loting onder alle ingediende ten goed gekeurde aanvragen de subsidie toekennen.

Meer weten?

Mocht u een vraag hebben of komt u er niet uit? Wij horen het graag.
Mail ons via info@payhr.nl

Back To Top