skip to Main Content
Onwerkbaar Weer Door Sneeuw; Wat Moet U Weten?

Onwerkbaar weer door sneeuw; wat moet u weten?

Het zal u vast niet ontgaan zijn, Nederland is veranderd in een winter wonderland. Allemaal leuk, echter kan dit consequenties hebben voor uw onderneming en uw werknemers.

Want wat waren ook alweer de regels? Wat moest er worden aangevraagd en wanneer? Wij helpen u graag op weg:

Allereerst; wanneer er een direct verband is tussen het werk binnen uw onderneming en het externe slechte weer, dan krijgt u voor uw werknemers wellicht een WW-uitkering. Dit is afhankelijk van de CAO waar uw organisatie onder valt en is dit wellicht ook opgenomen in de arbeidsovereenkomsten van uw werknemers.

Maar er zitten nog meer voorwaarden aan om voor uw werknemers een WW-uitkering kunt aanvragen:

– de reden dat uw werknemers hun beroep niet kunnen uitoefenen komt (alleen) door onwerkbaar weer. Er zijn geen andere reden waardoor dit niet zou kunnen;
– uw werknemers kunnen per week minimaal 5 uur geen werkzaamheden verrichten. Mocht een werknemer in een normale werkweek minder dan 10 uur werken, dan geldt de regel dat de werknemer minimaal de helft van zijn uren niet kan werken;
– na de wachtendagen is er nog steeds sprake van onwerkbaar weer.

Bij onwerkbaar weer gelden er namelijk wachtdagen. Bij vorst, ijzel en sneeuwval zijn er twee wachtdagen per winterseizoen. Het winterseizoen loop van 1 november tot en met 31 maart.
U, als werkgever, dient het loon van de werknemers tijdens de wachtdagen door te betalen. U ontvangt over de wachtdagen geen WW-uitkering.

Het aanvragen van een WW-uitkering

Op de eerste werkdag van onwerkbaar weer, dient de werknemers voor 10:00 uur te zijn aangemeld. De melding is dan voor één werkdag geldig.
De dag erna dient u opnieuw uw werknemers aan te melden, mits het dan nog steeds onwerkbaar weer is. De melding dient elke dag te worden gedaan, totdat het onwerkbaar weer is afgelopen.
Wanneer de werknemers zijn aangemeld, mogen de werknemers niet aan het werk zijn. Ook mogen ze niet op een ander project worden ingezet of op de werkplek aanwezig zijn.

Het aanvragen van de WW-uitkering gaat via het UWV:
formulier ‘Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer’

De WW-kering voor onwerkbaar weer is niet geldig bij de volgende periodes:
– feestdagen;
– bijzonder verlof;
– rustdagen;
– atv-uren en roostervrije dagen;
– vakantiedagen, verlofdagen en verplichte snipperdagen;
– al vastgestelde ‘extra verlofdagen’ voor oudere werknemers;
– dagen waarop uw werknemer in detentie is.

Meer weten?

Mocht u een vraag hebben of komt u er niet uit? Wij horen het graag.
Mail ons via info@payhr.nl

Back To Top