skip to Main Content
Compentatie Transitievergoeding

Compentatie transitievergoeding

Vanaf vandaag kunnen organisaties compensatie voor eerder betaalde transitievergoedingen terugvragen bij het UWV.

Als u een werknemer heeft gehad die langer dan twee jaar ziek is geweest, mag de arbeidsovereenkomst worden beëindigt. Uw werknemer heeft dan wel recht op transitievergoeding. Per vandaag kan daar een compensatie voor worden aangevraagd.
Echter zijn hier wel voorwaarden aan verbonden:

– De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
– De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
– U heeft de transitievergoeding volledig betaald.
– De compensatie kan met terugwerkende kracht worden teruggevraagd bij arbeidsovereenkomsten die per na 1 juli 2015 zijn beëindigt.

Mocht u aan alle voorwaarden voldoen, dan zijn dit de gegevens die nodig zijn om het aan te vragen:

 • De arbeidsovereenkomst van de desbetreffende werknemer.
 • Mocht de arbeidsovereenkomst niet via rechtswege zijn beëindigd, andere documentatie waaruit blijkt dat het dienstverband is beeindigd. Voorbeelden daarvan zijn:
  • de bevestiging waaruit blijft dat het UWV toestemming heeft gegeven tot het opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschikheid;
  • de bevestiging vanuit de kantonrechter dat de arbeidsovereenkomst is ontbonden;
  • de vaststellingsovereenkomst die na twee jaar ziekte is opgesteld en met wederzijds goedvinden is ondertekend en beëindigd.
  • de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • een bevestiging vanuit de bedrijfsarts dat de werknemer dat op het moment dat de arbeidsovereenkomsten eindigde, de werknemer nog ziek was.
 • Loonstroken van de werknemer waarop is het doorbetaalde ziektegeld wordt aangetoond.
 • De gegevens, betalingswezen en berekening van de daadwerkelijk betaalde transitievergoeding.

Het UWV beslist vervolgens of de compensatie wordt toegewezen.
De compensatie is aan te vragen via de website van het UWV.

Meer weten?

Mocht u een vraag hebben of komt u er niet uit? Wij horen het graag.
Mail ons via info@payhr.nl

Back To Top