skip to Main Content
Aanvraag NOW Live

Aanvraag NOW live

Vanmorgen om 9:00 uur is de mogelijkheid om NOW aan te vragen live gegaan op de website van het UWV. Om 9:10 uur stond er al een wachtrij van 15 minuten. Echter is er aangegeven dat de server de grote aanvraag aan moet kunnen.

Voordat u begint met de aanvraag, is het verstandig om alvast een aantal gegevens paraat te hebben. Deze gegevens heeft u nodig voor de aanvraag:

 • het loonheffingennummer van de organisatie waarvoor u de aanvraagt wilt doen;
 • mocht u al werktijdverkorting hebben aangevraagd, dan kunt het zaaknummer ook aangeven in de aanvraag. Het zaaknummer staat aangegeven in de ontvangstbevestiging van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • over welke drie maanden u verwacht minimaal 20% omzetverlies te verwachten;
 • de hoogte (in percentage) van het verwachte omzetverlies in die periode;
 • het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.

Wat heeft u verder nodig:

 • een printer;
 • een scanner (of een telefoon met scanfunctie);
 • een scan van het afschrift van bovengenoemd bankrekeningnummer (of een schermafbeelding van uw online rekeningoverzicht).

Okee, alles staat klaar. Het aanvragen kan beginnen:

 • Vul het formulier in via https://now.uwv.nl (Er kan dus een wachtrij staan)
 • Controleer of u alle gegevens juist heeft ingevuld.
 • Sla een pdf-versie van het formulier op en druk deze pdf-versie af.
 • Zet op het afgedrukte formulier uw naam, de datum van ondertekening en uw handtekening.
  Let op: alleen ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.
 • Maak nu een scan van het ondertekende formulier.
 • Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand. Het bestand mag maximaal 4MB groot zijn.
 • Scan maken van bankafschrift
  • Maak ook een scan van het afschrift van uw bankrekening.
  • Het bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder moeten goed op de scan zichtbaar zijn. De overige gegevens mag u zwart maken.
  • Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand. Het bestand mag maximaal 4MB groot zijn.
  • Het gaat om het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen
 • Upload het scanbestand van het formulier.
 • Upload het scanbestand van uw bankrekeningafschrift (of de schermafbeelding van uw online rekeningoverzicht).
 • Heeft u beide bestanden geüpload? Klik dan op ‘Aanvraag indienen’.
 • Het formulier is nu verzonden.

Na ontvangst van het formulier wordt het formulier beoordeelt of u recht heeft op een tegemoetkoming NOW.

Bron: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx

Back To Top