skip to Main Content

Blog: Conflicten en emoties: hoe helpt Mediation hierin?

Het komt regelmatig voor dat een van de partijen ons verteld dat zij geen conflict hebben!

Maar wat is een conflict nu eigenlijk?

Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebben. Je hebt dus in ieder geval een meningsverschil. Bij een conflict speelt er echter meer dan alleen de inhoud of de kwestie op zich. Een conflict ontstaat als mensen in een meningsverschil niet meer naar elkaar luisteren. Dat komt omdat emoties en/of botsende persoonlijkheden een rol spelen.

De witte en rode bloemkool
En dan gebeurt het: een gedeelte van onze hersenen gaan als het ware van een witte (rustige) bloemkool naar een rode bloemkool. Probeer  het  je eens voor te stellen:

Op het moment dat je in een situatie terecht komt waarin je geïrriteerd raakt, zijn er een aantal hersenen gebieden die een reactie oproepen. Deze gebieden worden samen het limbische systeem genoemd. Het limbische systeem bestaat onder andere uit de hippocampus, de amygdala en de frontale kwab. Het is niet mogelijk  om één hersengebied aan te wijzen voor een specifieke emotie, echter er is wel iets duidelijk over de functies van de hersengebieden die actief zijn bij een emotie.

Bij conflicten spelen emoties een grote rol. Deze kunnen variëren van angst, vecht- en/of vluchtgedrag. Op het moment dat Mediation “in beeld” komt, om gezamenlijk een oplossing te vinden, dan ligt een kern van deze oplossing in het luisteren en kijken hoe de ander reageert. Wij helpen de partijen om de weg terug te vinden van de rode naar de witte bloemkool. Dan pas krijgen partijen lucht in hun denken en gaat men open staan om te zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Immers reageren op het moment dat je hersenen in ’t stadium van een “rode bloemkool verkeren is zelden effectief! Bevindt u zich zakelijk en/of privé in een conflict situatie? Neem dan contact op met ’t Eiland Mediation & Coaching. We laten  je kennismaken met een professionele en ervaren mediator.

Dit artikel is geschreven door Trix van Rijn – Sillen van ’t Eiland.

Back To Top