skip to Main Content
Blog: Wanneer Arbeidsmediation/Team Mediation Inschakelen?

Blog: Wanneer Arbeidsmediation/Team Mediation inschakelen?

Conflicten binnen en tussen bedrijven zijn aan de orde van de dag. Waar mensen met elkaar samenwerken is ’t niet zeldzaam dat men “zaken” /onderwerpen anders interpreteert. Dit kan er helaas toe leiden dat mensen het niet met elkaar eens kunnen worden over bepaalde zaken met als gevolg een arbeidsconflict. Sommige arbeidsconflicten zijn niet zomaar één-twee-drie op te lossen, daar is meer voor nodig. Naar een advocaat stappen? Er is een minder ingrijpende oplossing; het inschakelen van een onafhankelijke arbeidsmediator. Een arbeidsmediator kunt u inschakelen voor bemiddeling bij alle soorten arbeidsconflicten binnen een bedrijf of tussen bedrijven. Denk hierbij aan:

– Conflicten tussen werkgevers en werknemers en/of intern tussen teams
– Conflicten tussen een bedrijf en een leverancier
– Problemen rondom bedrijfsovername of -fusie
– Ontslagzaken
– Conflict gerelateerd ziekteverzuim
– Zakelijke geschillen en overige arbeidsconflicten
– Team Mediation

Een team in conflict
Bij een team in conflict zal zoeken naar de schuldvraag de oplossing niet brengen. Hooguit wordt een “zondebok” aangewezen, die dan moet vertrekken, maar het probleem zal er niet mee verdwijnen. We zijn gewend te kijken naar individuele eigenschappen, terwijl het gaat om wat er zich tussen mensen afspeelt. Hoe verhouden de groepsleden zich tot elkaar en welke beelden en aannames spelen hierin een belangrijke rol. Deze patronen in een team kunnen een dwingend karakter krijgen, de groepsleden houden elkaar als ’t ware gevangen in die patronen waardoor de samenwerking steeds moeilijker verloopt en in veel situaties zelfs stagneert.

Team Mediation
Bij team Mediation worden de interactie patronen blootgelegd en bespreekbaar gemaakt om toekomstgericht een andere manier van samenwerking vorm te geven. Het heeft geen enkele zin om het vastgelopen zijn in patronen aan iemands schuld te koppelen. Het team is hier immers als team in terecht gekomen. Er is een onbalans ontstaan.

Hoe werkt een team Mediator?
Op basis van individuele gesprekken kan de teammediator het krachtenveld schetsen. Door deze te schetsen maakt de mediator een hypothese over de verhoudingen in het team en maakt deze vervolgens plenair bespreekbaar. Daarnaast gebruikt de mediator meerdere technieken en interventies. Allen zijn gericht op het ontwrichten van het vastgelopen systeem zodat een nieuw verhaal over de werkelijkheid kan ontstaan.
Geef elkaar als team de kans om een herstart te maken en de gezamenlijk gestelde doelen en samenwerking positief, actief en met nieuwe energie, passie en plezier te hervatten.

Heb je vragen of wil je meer informatie omtrent Mediation? Klik dan hier voor meer informatie.

Dit artikel is geschreven door Trix van Rijn – Sillen van ’t Eiland.

Back To Top