skip to Main Content
Blog: Waarom Kijken/luisteren Wij Vaak Anders Naar Eenzelfde Onderwerp En/of Bericht?

Blog: Waarom kijken/luisteren wij vaak anders naar eenzelfde onderwerp en/of bericht?

Communiceren:  het lijkt zo eenvoudig. Maar het helder en duidelijk overbrengen van een (soms eenvoudige) boodschap is voor veel mensen helaas geen aangeboren talent. Hieronder volgt een samenvatting van wat er met een boodschap gebeurd:

Elke ontvanger van een boodschap doet drie dingen met de boodschap:
– waarnemen (wat heb ik gehoord, gezien, gevoeld, geroken, geproefd)
– interpreteren (wat betekent dat voor mij)
– evalueren (wat vind ik daarvan)

De boodschap wordt gefilterd door:
– eigen ervaringen in het verleden
– eigen normen en waarden (opvattingen over wat hoort en niet hoort)
– eigen verwachtingen
– overtuigingen over uzelf
– persoonlijke betekenis bij woorden (gevoelswaarde)

Gevolg is dat er misverstanden kunnen ontstaan bij de communicatie. En dan?

Eerste hulp:
– Wees u bewust van het feit dat u interpreteert.
– Check uw interpretaties en fantasieën, door middel van vragen en samenvattingen.
– Zorg dat u op dezelfde golflengte komt. Wat bedoelt de ander, waar wil hij naar toe?

Kom je er dan toch niet gezamenlijk uit?

Wacht niet af en onderneem actie, Los misverstanden op.

Dit artikel is geschreven door Trix van Rijn – Sillen van ’t Eiland.

Back To Top