skip to Main Content

GROEPSMEDIATION BIJ TEAMCONFLICTEN

Binnen teams kunnen zich hevige conflicten voordoen: coalitievorming, kwaadspreken, vergaderingen die in ruzies ontaarden etc.. Als teamconflicten en samenwerkingsproblemen de werksfeer ernstig aantasten en de productiviteit nadelig beïnvloeden kan groepsmediation een oplossing bieden.

Hoe gaan we te werk bij Groepsmediation?

Vooraf bespreekt de mediator eerst met de opdrachtgever of groepsmediation de meest geschikte manier is om uw teamconflict op te lossen. Dit doen we tijdens een intakegesprek.

Wat speelt er?

Wie zijn betrokken?

Wie moeten er aan tafel komen?

Staat de kwestie op zich of spelen er nog ander zaken die aanleiding zijn geweest?

Een groepsmediation gaat in twee stappen.

  1. Aparte face-to-face gesprekken met alle teamleden.
  2. Vervolgens de gezamenlijke gesprekken met het team.

Doel

De gezamenlijke gesprekken dragen bij dat de (werk)relatie tussen betrokkenen door nieuwe conflicten en spanningen niet (opnieuw) verstoord wordt. Zij hebben geleerd op een constructieve wijze om te gaan met ‘datgene wat tussen hen in staat’ en hoe samen te werken aan datgene wat hen met elkaar verbindt. Met als doel dat teamleden weer prettig samenwerken met hun collega of leidinggevende en weer trots kunnen zijn op het team waarvan ze deel uitmaken.

Dit artikel is geschreven door Trix van Rijn – Sillen van ’t Eiland.

Back To Top