skip to Main Content
Het Nieuws Uit Week 15

Het nieuws uit week 15

“Eerlijk loon” voor vrachtwagenchauffeurs

Zoals aangegeven in dit nieuwsartikel, heeft het Europees Parlement verschillende voorstellen voor eerlijk loon en betere arbeidsomstandigheden goedgekeurd. Er komt een nieuwe regeling voor de rustmomenten en hoe het loon betaald dient te worden. Om wordt fraude met rij- en rusttijden tegen gegaan met de invoer van de digitale tachograaf.

Werknemers kunnen informatiestroom niet aan

Uit onderzoek is gebleken dat ruim 2 miljoen (28%) er tegen aanlopen, het verwerken van alle informatie wat er op een werkdag voorbij komt. Er is wel duidelijk een verschil tussen hoog (40%) en laagopgeleiden (14%) werknemer, maar zijn het vooral de managers die er mee te maken hebben. Ook de sector is een factor die meespeelt, in de zorg, ICT en onderwijs ligt het hoger.

Back To Top