skip to Main Content
Update: NOW

Update: NOW

Minister Koolmees heeft vandaag een persconferentie gegeven met daarin meer duidelijk over de NOW. Een overzicht met daarin de belangrijke punten:

– Het streven is om maandag 6 april het loket te openen voor alle aanvragen;
– nadat het is aangevraagd, worden binnen 2 tot 4 weken de eerste voorschotten uitbetaald;
– bedrijven die in de maanden maart, april en mei 2020 20% of meer omzet verlies verwachten ten opzichte van 2019;
– lonen tot circa € 9.538,- bruto per maand komen voor een tegemoetkoming in aanmerking;
– de regeling geldt voor zowel vast als flexibel personeel
– als achteraf blijkt dat werknemer(s) toch door bedrijfseconomische redenen zijn ontslagen, dan zal de organisatie een boete ontvangen en dient alles te worden terugbetaald;
– de regeling is tot en met 31 mei 2020 aan te vragen.

Voor de loongegevens wordt er gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. Het UWV kan deze ook inzien. De grondslag die het UWV aanhoudt is het sociaal verzekeringsloon. Deze is voor alle organisaties 30% bovenop de werkgeverslasten zoals de werkgeverspremies, vakantiegeld en pensioen.

Aan ondernemers die al een WTV (WerkTijdVerkorting) hadden aangevraagd, wordt aanvullende informatie gevraagd. Er dient een prognose van het omzetverlies te worden aangeleverd. Dit omdat bij deze regeling wordt gekeken naar omzetverlies en de WTV is komen te vervallen.

Verwacht wordt dat binnen 22 weken de eindbalans door het UWV is opgemaakt. De omzetverlies kan hoger of lager zijn uitgevallen. Als achteraf blijkt dat daar sprake van is, zal dit worden gecompenseerd of moeten worden terugbetaald.

Meer weten?

Mocht u een vraag hebben of komt u er niet uit? Wij horen het graag.
Mail ons via info@payhr.nl

Back To Top