skip to Main Content
Het Nieuws Uit Week 10

Het nieuws uit week 10

Vanaf 1 januari 2019 ook toeslagen en overuren over vakantiedagen in de transportsector

Na een langdurig gesteggel, is er eindelijk een doorbraak in de kwestie loon over vakantiedagen in de transportsector. In 2011 was er al uitspraak gedaan door het Europese hof van Justitie, die stelde dat de beloning hetzelfde dient te zijn voor een vakantiedag als voor een werkdag. Echter is dit niet aan de hand in de transportsector. Bij een vakantiedag wordt de uitbetaling gebaseerd op het lage basissalaris en wordt er geen rekening gehouden met eventuele overuren en toeslagen.

Echter komt hier verandering in, aangezien er is besloten dat per 1 januari 2019 de overuren en toeslagen wel meetellen in de berekening voor een vakantiedag.
TLN en de vakbonden gaan nog na of er een compensatie kan worden gegevens van afgelopen jaren.

Rechter: variabel all-in loon toegestaan

Al in 2017 is er onduidelijkheid ontstaan in de branche van de fysiotherapie betreft het uitbetalen van all-in lonen, vooral over het loon dat tijdens vakantie uitbetaald dient te worden. All-in loon is namelijk gebruikelijk in de fysiotherapiebranche, . De rechter heeft vorige week een einde gemaakt aan deze onduidelijkheid. Met een tussenvonnis is er aangegeven dat het geoorloofd is om all-in loon te betalen tijdens vakantie mits dit is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Verder gaf de rechter aan dat dit niet zichtbaar hoeft te zijn om de loonstrook.

Wetsvoorstel, gelijke beloning voor man als vrouw

Afgelopen vrijdag wat het internationale vrouwendag. Op dezelfde dag kwam het nieuws naar buiten dat er een wet komt die werkgevers moet dwingen tot gelijke beloningen.
De oppositiepartijen hebben een initiatiefwet ingediend voor gelijke beloning. De regel is op dit moment dat de werknemer er zelf achter moet komen dat er sprake is van ongelijke beloning. Met de nieuwe wet is het de bedoeling dat de werkgever zelf moet bewijzen dat er sprake is van gelijke verloning. Het gaat zelfs nog een stap verder aangezien bedrijven brutolonen per functie dienen aan te leveren aan een onafhankelijke organisatie. Wordt er daadwerkelijk gelijke beloningen gegeven, dan ontvangt de organisatie een certificaat en de naam van de organisatie wordt gepubliceerd op een website. Na drie jaar dient de organisatie opnieuw de gegevens in te dienen en wordt alles opnieuw gecontroleerd.

Back To Top