skip to Main Content
Meest Gestelde Vragen: NOW

Meest gestelde vragen: NOW

Vorige week is de NOW gepresenteerd. Wat is hier nu over bekend?

Wat is de NOW?

Aangezien de vraag naar werktijdverkorting zo enorm opliep, heeft het kabinet de werktijdverkorting stopgezet. In plaats daarvan is de Noodfonds Overbrugging Werkbehoud gekomen. Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn echter al bekend (zie hieronder).

Kan ik nog wel werktijdverkorting aanvragen?

Nee, werktijdverkorting is in zijn geheel komen te vervallen. Aanvragen die al waren verricht, worden ook omgezet naar de NOW.
Aanvragen die al waren toegekend, daarvan blijft de vergunning geldig. Wanneer de vergunning verlengd dient te worden, zal er een beroep moeten worden gedaan op de NOW.

Hoe kan in NOW aanvragen

Dat is een goede en begrijpelijke vraag. Echter is hier helaas nog niks over bekend. De invulling van de NOW wordt, in overleg met het UWV, nog verder concreet gemaakt.

Kan ik nog wel werktijdverkorting aanvragen?

Nee, werktijdverkorting is in zijn geheel komen te vervallen. Aanvragen die al waren verricht, worden ook omgezet naar de NOW.
Aanvragen die al waren toegekend, daarvan blijft de vergunning geldig. Wanneer de vergunning verlengd dient te worden, zal er een beroep moeten worden gedaan op de NOW.

Wat houdt de NOW in?

Werkgevers kunnen, bij minimale omzet van 20%, een aanvraag indienen tegemoetkoming in de loonkosten. In eerste instantie ontvangt de werkgever een voorschot vanuit het UWV. Dit met als doel om al het personeel (met zowel een vast als flexibel contract) door te kunnen betalen. De tegemoetkoming kan voor drie maanden worden aangevraagd. De mogelijkheid bestaat om deze eenmalig met drie maanden te verlengen. Hier gelden wel andere voorwaarden voor die nog bekend gemaakt dienen te worden.

Aan welke voorwaarden moet ik mij als werkgever aan houden om NOW aan te vragen?

 • Om een aanvraag in te dienen bij NOW, dient de werkgever voorafgaand geen werknemers te ontstaan op grond van bedrijfseconomische redenen. Dit geldt tot aan de periode dat de tegemoetkoming is toegekend;
 • De werkgever verwacht een minimale omzetverlies van minstens 20%;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Komen werkgevers die uit voorzorg zijn onderneming heeft gesloten, ook in aanmerking voor NOW?

Ja, zolang de werkgevers aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.

 

Back To Top