skip to Main Content
Wat Moet Ik Nu Doen Met De Reiskosten Van Mijn Personeel?

Wat moet ik nu doen met de reiskosten van mijn personeel?

Nu het advies is om, waar mogelijk, zoveel mogelijk thuis te werken, maakt u personeel ook geen reiskosten. Ben u nu verplicht om de reiskosten door te betalen?

Losse declaraties

Wanneer uw personeel maandelijks losse declaraties inlevert en nu thuis werkt, worden er ook geen reiskosten gemaakt.
Er worden dan ook geen declaraties meer ingediend welke u ook niet hoeft te vergoeden.

Vaste reiskostenvergoeding

Wanneer de vaste reiskosten niet worden gemaakt, is de werkgever niet verplicht om deze wel uit te betalen. Echter is de kanttekening wel dat de wet geen regeling kent voor reiskosten. Officieel gezien bent u als werkgever wettelijk gezien niet verplicht om uw personeel reiskosten te betalen.
Wanneer een personeelslid door langdurige ziekte thuis is of door thuiswerken, is het redelijk dat u als werkgever de vaste reiskosten vergoeding stopzet.
Er is hier wel een uitzondering op. Wanneer het staat benoemd in de arbeidsvoorwaarden of CAO, dat bij afwezigheid van een personeelslid de vaste reiskosten doorbetaald dient te worden, dat moet u dit natuurlijk wel blijven doen.

TIP: Besluit u om de reiskosten stop te zetten, informeer dat uw personeel. Geef aan wat de reden is, bijvoorbeeld kosten besparing. Dit zal eerder leiden tot meer begrip en minder werkstand bij uw personeel.

Back To Top