skip to Main Content
Aan Welke Voorwaarden Dient U Te Voldoen Om In Aanmerking Te Komen Voor De NOW?

Aan welke voorwaarden dient u te voldoen om in aanmerking te komen voor de NOW?

Nu de salarisuitbetaling met betrekking tot de uren van de maand maart eraan komt, informeren wij u graag over het volgende.
Door de onzekere tijd door het corona virus, springt het kabinet bij met nieuwe maatregelen. Zo is de werktijdverkorting komen te vervallen en is daarvoor in plaats de NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) gekomen.

Om in aanmerking tot komen voor de NOW, zitten er een aantal voorwaarden aan verbonden. Graag willen wij u attenderen op deze voorwaarden:

 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door. Dit geldt voor zowel het vaste als flexibele personeel.
 • Baseer de uitbetaling van uw flexibel personeel op het gemiddelde van de afgelopen maanden. Wanneer het flexibele personeel niet wordt uitbetaald, terwijl ze daar wel recht op hebben, komt u niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.
 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies. Naar aanleiding van het omzetverlies, wordt de vergoeding van de loonkosten bepaald;
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever
 • Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

U, als werkgever, bent en blijft in alle tijden verantwoordelijk voor de juiste opgave van de uit te betalen uren.

Back To Top