skip to Main Content

Verstoorde familieverhoudingen & Mediation

Verstoorde familieverhoudingen & Mediation

Dat mediation ook bij andere verstoorde familieverhoudingen een rol van betekenis kan spelen, is helaas nog minder bekend. Dat de communicatie niet loopt of zelfs helemaal afwezig is, komt in (bijna) alle families voor.

Voorbeelden:

  • een (gescheiden) vader en zijn volwassen zoon/dochter, die meestentijds bij zijn moeder heeft gewoond; tussen hen lopen de gesprekken aan de telefoon niet en blijven deze beperkt tot het uitwisselen van algemeenheden; beiden willen zij meer. Indien zij elkaar persoonlijk ontmoeten en in gesprek gaan onder begeleiding van een derde ontstaan veel prettiger contacten en voelen zij zich weer verwanten.
  • een bejaarde moeder/oma die een diepergaand persoonlijk contact wenst met haar dochters en kleindochter.
  • oma’s en opa’s die hun kleinkinderen niet (meer) te zien krijgen en soms geen idee hebben wat de reden daarvan is. “Kleinkind onbereikbaar?”
  • broers/zussen die niet meer met elkaar praten om vele diverse redenen of bijvoorbeeld na ’t overlijden van geliefden.

 

Reden?

Doorgaans is het één van de betrokkenen die, soms wanhopig, aan de bel trekt.

Kenmerk is meestal dat de initiatiefnemer niet weet of zich niet bewust is van de reden waardoor de afstand is ontstaan. Vaak blijkt achteraf dat er – onbedoeld – kwetsende uitlatingen zijn gedaan of verkeerd opgevatte acties hebben plaats gehad.

Wie maakt mediation als 1e bespreekbaar?

Bij het eerste overleg is het altijd de vraag welke ingang wordt gekozen: is het verstandig dat de mediator direct contact opneemt met de ander, met het verrassingseffect, of dat de melder eerst zelf bij de ander aankondigt een mediator te willen inschakelen? “De kracht van mediation” ligt immers bij de deelnemers zelf, als zij zelf een stap voorwaarts kunnen zetten, is dat van grote waarde.

Soms is er nog een derde weg mogelijk  als er een vertrouwenspersoon beschikbaar is die voor beiden acceptabel is. Het vinden van het eerste aanknopingspunt is niet altijd eenvoudig.

Dit artikel is geschreven door Trix van Rijn – Sillen van ’t Eiland.

Back To Top